Výstava obrazů - Snová realita

Výstava obrazů

Zveme Vás na společnou výstavu obrazů "Snová realita" Květuše Burešové a Zuzany Muzikant-Jeřábkové z Mladé Boleslavi, kterou můžete navštívit v průběhu dubna a května 2019 v prostorách galerie Granát.

Květuše Burešová

Absolvovala mladoboleslavskou SPŠ strojní. Je členkou mladoboleslavské skupiny malířů VLNA a Sdružení výtvarníků ČR.

Navštěvovala kurzy malby u malířky Jolany Čechové a figurální malby u ak. malíře Ildara Youssupova.

Prvotinami v její tvorbě byly v devadesátých letech miniatury krajin olejem a akvarely s motivy přírody a květin.

Před šesti lety se aktivně k malování vrátila. Oblíbila si olejomalbu, kterou lze krásu a barevnost krajiny, květin, stromů a všeho kolem vyjádřit co nejvěrněji. Tvorba je realistická, ale snaží se do obrazu vnést svůj pohled a své vnímání malovaného tématu. Každé téma je pro ni výzvou, kterou chce zvládnout.

Zabývá se také malbou na hedvábí, kde má větší možnost uplatnit svou fantazii.

Svou tvorbu vystavuje po celé republice i na mezinárodních festivalech umění.

Malování je pro ní důležitou součástí života, dodává ji radost z tvorby, chuť poznávat nové techniky, možnost nových kontaktů a přátel, jednoduše řečeno naplno žít.

Zuzana Muzikant Jeřábková

Od školních let byla její zálibou kresba a malba. Docházela do ZUŠ k ak. malíři Stanislavu Kovářovi, kde získala základy výtvarné činnosti. Vystudovala obor aranžér.

Je členkou mladoboleslavského sdružení umělců VLNA a Sdružení výtvarníků ČR.

V současné době navštěvuje hodiny figurální malby u Ak. malíře Ildara Youssupova.

Nejprve kreslila jen pro sebe, později pro přátele a známé. Postupem času si dodala odvahu a v roce 2007 se zúčastnila první společné výstavy Salon mladoboleslavských výtvarníků.

Za zlomový považuje rok 2008, kdy se díky maximální podpoře svého manžela věnuje malbě mnohem častěji a rozvíjí se i v dalších oborech.

Obrazy pojímá svou formou, a i když se většinou jedná o realistické náměty, její zpracování dává obrazu abstraktní nádech. Ve své tvorbě se zabývá hlavně portréty a přírodními motivy. Sama autorka o svých obrazech říká: ''Často ani nemám představu, jak bude obraz nakonec vypadat. Je to směs nápadu, momentální nálady a pocitů, které ve mně vznikající obraz vyvolává.

" Štětcem i pomocí špachtlí vytváří obrazy, které jsou výrazné svou barevností.

Malování je pro ni relaxací, způsobem vyjádření i terapií. Nejvíce ji těší, když má z obrazu radost nejen ona, ale i okolí a nakonec i jeho majitel.

Její obrazy je možno celoročně vidět v Lesním Ateliéru Kuba v Kersku a jinak na aktuálních výstavách po celé ČR.