Iveta Kleinová - Na křídlech motýlů

Zveme Vás na výstavu obrazů Ivety Kleinové nazvanou Na Křídlech motýlů, kterou můžete navštívit od října do konce prosince 2021 v prostorách galerie Granát.

vystava iveta kleinova

Iveta Kleinová – Cvrčková

pochází z rodiny, kde se i její předci věnovali výtvarné tvorbě. Navštěvovala turnovskou Lidušku, kde se jí věnovala akademická malířka Jaroslava Kurandová.
V letech 1988-1992 studovala na Střední umělecko-průmyslové škole sklářské v Železném Brodě.
Obor si zvolila výtvarné zpracování skla, se zaměřením na design šperku, pod vedením akademické sochařky Zdeňky Laštovičkové.
Po té studovala na Českém vysokém učení technickém Praha, Fakulta dopravní (1997-1999) a dálkové studium k získání pedagogické způsobilosti.
Nyní se věnuje perokresbě i malbě. K její tvorbě patří zejména romanticky laděné obrázky známých i znovuobjevených zákoutí domů, kostelů a uliček nejen z Turnova.
Její perokresby dnes používají obecní úřady okolních obcí, městský úřad v Turnově a základní škola při vydávání pamětních listů, PF.
Pracovala jako vychovatelka a učitelka výtvarné výchovy na základní škole, kde vedla kroužek keramiky.

Účast na výstavách:

  • 2013 Všeň, ,,Tři generace" výstava u příležitosti Kulturního léta
  • 2014 Turnov, Bar Barrel a Café Kolej
  • 2015 Turnov, Galerie U Zlatého beránka
  • 2016 Vyskeř obecní úřad
  • 2017 Turnov, Café Kolej
  • 2017 2018 Všeň, obecní úřad
  • 2019 Všeň „700. výročí obce" a ,, Barvy přírody", obecní úřad
  • 2020 Železný Brod, ,,SALON VII.,, v Městské galerii V. Rady

Kontakt:
Adresa: Všeň 57, Všeň u Turnova
Telefon: 737 647 330
E-mail:ivetakleinova@seznam.cz
Facebook:www.facebook.com/I.aM.Kleinart/