Granát vstoupil do roku 60. výročí svého vzniku

Ve středu 9. ledna se v Galerii Granát na turnovském náměstí uskutečnila malá slavnost, která odstartovala celý jubilejní rok. „V naší galerii se sešli členové volených orgánů družstva s pozvanými hosty, přítomna byla také starostka Turnova Hana Maierová a místostarosta Otakar Špetlík. Symbolicky zde byla předána kopie živnostenského listu z 9. ledna 1953, která byla zavěšena na čestné místo v galerii. V průběhu tohoto roku chceme výročí několikrát připomenout," řekl předseda představenstva Družstva umělecké výroby Granát Turnov Ing. Miloslav Šorejs.

 V rámci oslav se uskuteční 17. května velké setkání současných pracovníků družstva v KC Střelnice, v klenotnici Muzea Českého ráje proběhne výstava unikátních šperkařských prací, které v Granátu za posledních 60 let vznikly, výstavy z historie družstva budou probíhat i v galerii na náměstí. Pro bývalé zaměstnance bude uspořádán den otevřených dveří, pro ty současné sportovní den.

„Za šest desetiletí naším družstvem prošlo 2260 členů družstva a asi 500 dalších zaměstnanců, v současné době máme 265 zaměstnanců, z toho je 172 družstevníků. Granátu se v poslední době daří, za loňský rok jsme vytvořili zisk vyšší než 20 milionů korun, což v posledních letech nebylo běžné," hodnotí Šorejs. Pro družstvo se otevřely nové trhy především ve východních zemích, jako jsou Rusko, Kazachstán, Čína a Indie. Zájem o specifické šperky z turnovském závodu znamená současně, že mohlo být výrazně investováno do nového vybavení, vloni družstvo přijalo 25 nových zaměstnanců. V České republice má Granát síť vlastních obchodů, tři jsou v Praze, po jednom v Českém Krumlově, Českých Budějovicích a Liberci, dva obchody jsou v Turnově.

Vzniku družstva Granát předcházel vznik družstva Soluna Praha, do kterého byly po roce 1948 integrovány jednotlivé turnovské granátnické firmy. V roce 1952 Soluna převzala i strojní broušení od tehdejšího národního podniku Spojené turnovské brusírny. Tento stav se místním nelíbil, a tak prosadili vznik nového podniku přímo v Turnově. Přípravný výbor (viz snímek) se sešel 16. září 1952, živnostenský list byl družstvu vydán 9. ledna 1953. Do družstva byly začleněny jednotlivé granátnické závody z Turnova, Rovenska pod Troskami, Lomnice nad Popelkou, Dolního Bousova a Frýdštejna. Družstvo mělo ústředí v turnovské ulici Sokolovo (dnes Trávnice). V nové budově na Výšince Družstvo umělecké výroby Granát Turnov sídlí od roku 1960.

Autor: Pavel Charousek

9ledna-2 9ledna-6 9ledna-5