Pozvánka na členskou schůzi

GRANÁT, družstvo umělecké výroby, Turnov
se sídlem Turnov, Výšinka 1409, IČ:00030091

Pozvánka na členskou schůzi

která se koná v pátek 23. května 2014 od 11,30 hod.
v Hotelu Karel IV. v Turnově

PROGRAM:

01. Zahájení, volba mandátové a návrhové komise, volba zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
02. Výroční zpráva představenstva družstva
03. Roční účetní závěrka
04. Rozdělení zisku
05. Výroční zpráva kontrolní komise
06. Výroční zpráva komise POČ
07. Zpráva mandátové komise
08. Plán hospodářského rozvoje na rok 2014
09. Zásady pro poskytování věrnostních odměn
10. Rozpočet sociálního fondu
11. Diskuse
12. Schválení společnosti Auditex s.r.o. k provedení auditu, ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2014
13. Návrh změny stanov - ve smyslu § 777 zák. č. 90/2012 Sb. podřízení se tomuto zákonu jako celku.
14. Smlouva o výkonu funkce 2 členům volených orgánů
15. Schválení souhrnného návrhu usnesení členské schůze
16. Závěr

Návrh nového znění stanov družstva je přílohou k pozvánce ČS.
S roční účetní závěrkou a s návrhem rozdělení zisku se členové družstva mohou seznámit v sekretariátu předsedy družstva.

Ing. Miloslav Šorejs v.r.
předseda představenstva

Václava Tomešová v.r.
místopředsedkyně představenstva