Informace pro členy družstva

Pozvánka na členskou schůzi

Která se koná v pátek 24. května 2024 od 9,00 hod. v jídelně družstva.

PROGRAM:
1. Zahájení, volba komisí, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Výroční zpráva představenstva družstva
3. Výroční zpráva kontrolní komise
4. Výroční zpráva komise péče o členy
5. Roční účetní závěrka za rok 2023
6. Rozdělení zisku za rok 2023
7. Zpráva mandátové komise
8. Schválení společnosti Auditex, s. r. o., k provedení auditu, ověření roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2024
9. Plán hospodářského rozvoje na rok 2024
10. Zásady pro poskytování věrnostních odměn
11. Rozpočet sociálního fondu
12. Diskuse
13. Schválení souhrnného usnesení ČS
14. Závěr

S roční účetní závěrkou a s návrhem rozdělení zisku se členové družstva mohou seznámit v sekretariátu předsedy družstva.
(pondělí a středy od 7,00 do 12,00 hod.)

Ing. Pavel Tvrzník v. r.
předseda představenstva

Jiří Boudný v. r.
místopředseda představenstva

Kontaktujte nás