Alena Vitáková – Egypt

Zveme Vás na novou prodejní výstavu obrazů, reprodukcí a fotografií pražské autorky Aleny Vitákové na téma „Egypt“.
Výstavu můžete navštívit až do konce března 2024 v prostorách Galerie Granát v Turnově.


Alena Vitáková
 (*1955, absolventka SUPŠ Praha – obor scénografie)

Motto: Naučení vezíra Ptahotepa z doby před 4400 lety.
„Nebuď pyšný na své vědění a nespoléhej se na to, že jsi znalec, nýbrž raď se s neznalým stejně jako s mudrcem. Hranic umění totiž nelze dosáhnout a není umělec, který by byl vybaven dokonalostí.“

Prvotní impuls k malování jsem dostala v sedmi letech, kdy jsem vyhrála krásnou cenu ve výtvarné soutěži Čs. rozhlasu v podobě Večerníčka Hajaji. Později – ve 14 letech – jsem se naučila malovat olejovými barvami. Nyní maluji převážně akrylovými barvami, akvarelem a kombinovanými technikami. Vytvářím také koláže či linoryty.

Své práce vystavuji kontinuálně od roku 1986.

Celoživotní zálibu v egyptské mytologii a tisícileté staroegyptské kultuře jsem interpretovala ve svých obrazech, kresbách, linorytech, a od roku 2016 také prostřednictvím dekorativního skla, jako jsou drobné plastiky a objekty. Není to ve vztahu k Egyptu zcela náhodné; umělecký projev v této starověké kultuře byl také obohacen užíváním skla. Kromě předmětů denní potřeby se jednalo například o skleněné výplně očí mumií i plastik lidí a zvířat. Sklo se vyrábělo z říčního (nikoli pouštního) písku, případně křemene a obarvovalo se.

V současné době se věnuji ztvárnění královny Nefertiti (Taduchepa), v překladu „Kráska, která přichází“. Její bustu jsem si prohlédla v muzeu v Berlíně a doslova mne uchvátila dokonalostí všech linií. Egyptské památky jsem si prohlédla také, když jsem několikrát tuto africkou zemi navštívila. Egypt pro mne zůstává nekonečnou inspirací, cítím z jeho starověké kultury a stylu umění ohromný potenciál energie. Ten mi také dodává sílu pro mou tvorbu, která je díky tomu svým způsobem osobitá.