Historie šperků s českými granáty

2. pol. 5. století

Na našem území pyropy nahodile sbírali již Keltové, z říčních náplavů nebo přímo z ornice. Od 2. poloviny 5. století do 6. století rozvinuli barbarské kmeny Germánů obchod a klenotnické zpracování pyropů.

České granáty - pyropy
13. století - kříž s českými granáty

13. století

Pyropy se v našich zemích začaly využívat později a to především na liturgických předmětech (Kříž Přemysla Otakara II. vykládaný českými granáty, rubíny, ametysty a safíry). Až během 13. století za vlády Karla IV., je zlatnické dílny začínají používat i na světských ozdobách např. na prstenech, sponách a pohárech.

16. století

Vrcholné období nastalo za císaře Rudolfa II., který si tyto červené kamínky velmi oblíbil a ve svých sbírkách shromáždil několik unikátních kousků. Podporoval brusiče kamenů a uplatňoval předkupní právo na granáty výjimečných velikostí.

16. století
1608

1608

O výskytu pyropů v Čechách a o mineralogické sbírce císaře Rudolfa II. na Pražském hradě napsal císařův dvorní lékař a mineralog Anselmus Boëtius de Boot kapitolu ve spisu Gemmarum et lapidum historia, poprvé vydaném roku 1608. A byl to právě on, který pro tento drahocenný nerost prvně použil označení „český granát“. Věřil v jeho léčivé účinky a přidával je do léčivých kapek a mastí.

1762

Císařovna Marie Terezie zakázala vývoz surových granátů z českých zemí a tím ochránila domácí monopol jejich těžby a zpracování. Obliba granátových šperků v Čechách i za hranicemi Čech dále rostla.

1762
1820 - šperky s českým granátem - empírová souprava baronky Ulriky von Levetzow

1820

Za zmínku dále stojí empírová souprava baronky Ulriky von Levetzow pocházející z r. 1820, kterou mladinké baronce údajně věnoval v pozdním věku německý básník J. W. Goethe. V době Českého národního obrození se český granát stal atributem českých vlastenců a mineralogickým symbolem Čech.

1952

Po skončení 2. světové války zlatníci z Turnovska a z okolí Prahy vstoupili do nově založeného družstva Soluna. Zde však výroba šperků s českými granáty byla vedlejší výrobní činností. V létě 1952 iniciovali zlatníci z turnovské pobočky Soluny odtržení od původního družstva a 18. listopadu 1952 byla do nově vzniklého družstva převedena granátnická výroba včetně zařízení. Začalo zde pracovat 127 zlatníků.

1952
9. ledna 1953 – zápis společnosti

9. ledna 1953 – zápis společnosti

Na základě živnostenského listu bylo dokončeno ustanovení družstva Granát, lidové družstvo zlatníků v Turnově, zapsané společenstvo s ručením omezeným. Předsedou představenstva družstva byl od roku 1953 až do roku 1954 zvolen Josef Vávra.

1954

Rozšíření výroby šperků ve zlatě. Předsedou představenstva družstva byl od roku 1954 až do roku 1970 Ladislav Bažant.

1954

1955

Vzniká první katalog granátových šperků se 70 novými vzory.

1957

Začátek stavby nového sídla družstva v Turnově na Výšince. Počet pracovníků již přesáhl 300 členů.

1957 - historická výroba šperků s českým granátem
1958

1958

Čeští šperkaři v 19. století úspěšně vystavovali své výrobky s českým granátem na výstavách doma i v zahraničí. Díky úspěchům turnovských zlatníků na světové výstavě Expo v Bruselu roku 1958 se český granát vrátil do soudobé umělecké tvorby a začal psát novodobou historii šperkařské produkce v Čechách.

1960

Dokončení stavby nového sídla družstva a převedení výroby do nových prostor.

1960 - nové sídlo a výrobna šperků s českými granáty Granát Turnov
1961 družstvo Granát Turnov

1961

Sloučení s družstvem Precious (družstvo brusičů drahých kamenů), nový název sjednocených družstev zněl Granát, lidové družstvo brusičů drahokamů a zlatníků, Turnov – Výšinka. Vzniká první prodejna Granát na náměstí v Turnově.

1963

Bylo založeno vlastní učňovské středisko pro obory zlatník – klenotník a brusič šperkového a technického kamene.

1966 -  Granát Turnov - učňovské středisko pro obory zlatník – klenotník a brusič šperkového a technického kamene

1966

Družstvo se přejmenovalo na stávající název: Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov

1968

Zájem o granátové šperky roste v zahraničí i v tuzemsku.

1968

1970

Předsedou představenstva družstva byl od roku 1970 až do roku 1978 Vladimír Kos. Družstvo mělo již 565 zaměstnanců a zároveň členů družstva.

1973

Družstvu byla přidělena ochranná známka pro granátové šperky pod názvem „Český granát“ a označení původu „Český granátový šperk“.

1978

Předsedou představenstva družstva byl od roku 1978 až do roku 1986 František Koníček.

1980

Byla dokončena dostavba celého objektu podniku, který se navýšil o jedno podlaží.

1980 - dostavba podniku Granát Turnov

1986

Předsedou představenstva družstva byl od roku 1986 až do roku 1990 Ing. Zdeněk Válek.

1988

Na výroční schůzi zaznívá nespokojenost s vedením a stavem provozoven, proběhlo hlasování o důvěře voleným orgánům družstva. Na přelomu roku 1989 a 1990 došlo k radikálním změnám ve společnosti i v družstvu. Porevoluční vývoj a nové zákony se dotkly celého dalšího směřování družstva.

1990

1990

U příležitosti historicky první návštěvy papeže Jana Pavla II. vytvořili zaměstnanci družstva, pod vedením pracovníků vývoje, velký stříbrný kříž s českými granáty, vltavínem a křišťály. Předsedou představenstva družstva byl od roku 1990 až do roku 2006 Ing. Zdeněk Hlubuček.

1992

Byl přijat zákon o transformaci družstev, který řešil mimo jiné majetkové poměry mezi družstvem a členy.

1995 -  návštěva předsedy družstva Granát Turnov Z. Hlubučka u prezidenta republiky Václava Havla na Pražském hradě.

1995

V září 1995 se uskutečnila návštěva předsedy družstva Z. Hlubučka u prezidenta republiky Václava Havla na Pražském hradě. Byl předán dar v podobě kopie jezdecké sochy sv. Václava.

1996

Družstvo si pronajalo a posléze odkoupilo povrchový důl Podsedice na Litoměřicku a zahájilo vlastní těžbu granátové suroviny. V Lomnici nad Popelkou byla zřízena provozovna a otevřena nová prodejna. Probíhá rekonstrukce a reorganizace v hlavním závodě.

 Povrchový důl Podsedice na Litoměřicku

1996–2002

Některé prostory mimo hlavní závod byly v restituci vráceny původním majitelům a musely být vyklizeny.

2006

Předsedou představenstva družstva byl od roku 2006 až do roku 2009 Mgr. Václav Kolombo.

2007–2011

Rozvoj nových IT a 3D výrobních technologií.

2009

Předsedou představenstva družstva byla od roku 2009 a do roku 2011 Libuše Adamičková.

Předsedkyně představenstva družstva Granát Turnov  Libuše Adamičková.

2010 – titul LADY PRO

Tehdejší předsedkyně družstva Libuše Adamičková přebírá čestný titul Lady Pro 2010 z rukou premiéra Jana Fischera.

2011

Předsedou představenstva družstva byl od roku 2011 až do roku 2016 Ing. Miroslav Šorejs.

2012

2012

Otevření nové prodejny v Praze 1, Pánská pasáž – Na Příkopě 23.

2014

Sankce vůči Ruské federaci zapříčinily zásadní propad návštěv ruských turistů do ČR, a tím i výrazné snížení prodejnosti šperků.

2015

2015

Designéři družstva získávají pravidelně ocenění v soutěžích „Design VD” nebo „Šperk roku”.

2016

Za předsedu družstva byl na výroční členské schůzi zvolen Pavel Tvrzník. Místopředsedkyní byla opět zvolena Václava Tomešová. Od poloviny roku 2016 se prodejnost šperků družstva opět dostala do progresivního vývoje.

Granát Turnov - interiér prodejny

2017

17. 10. 2017 – Slavnostní otevření nové prodejny v OC Nisa Liberec.

2018

Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov oznámilo akvizici 100% vlastnických podílů ve společnosti Triton Turnov s.r.o.

2018
Vítez Vodafone „Firma roku 2018 Libereckého kraje

2018

Družstvo získalo 1. místo v soutěži Vodafone „Firma roku 2018 Libereckého kraje“ a také ocenění „Ekonomicky nejúspěšnější firma Libereckého kraje“. Ocenění přebíral p. předseda Ing. Pavel Tvrzník.

2019

Uzavření prodejny v Praze 1, Pánská pasáž – Na Příkopě 23 a následně došlo k otevření nové moderní prodejny na prestižní adrese Havířská 581/3, Praha 1. Slavnostní přestřižení pásky p. předseda Ing. Pavel Tvrzník.

Otevření nové moderní prodejny Granát Turnov na adrese Havířská 581/3, Praha 1. Slavnostní přestřižení pásky p. předseda Ing. Pavel Tvrzník
 Muzeum českého granátu v Praze 1

2020

Nově jsme otevřeli Muzeum českého granátu v Praze 1, Karlova 8, kde se nachází expozice unikátních šperků a předmětů zdobených výhradně českými granáty. Dále prodejní galerii s nabídkou starožitných i současných šperků s českými granáty.

2021

Provozujeme síť sedmi podnikových prodejen, e-shop, Muzeum českého granátu, Galerii Granát- Zákaznické centrum a velkoobchod.