Den otevřených dveří v Muzeu českého granátu

U příležitosti: MEZINÁRODNÍHO DNE MUZEÍ
Kde: MUZEUM ČESKÉHO GRANÁTU v Praze, Karlova 8
Kdy: SOBOTA 18.5.2024
Téma pro rok 2024: „Muzea pro vzdělávání a výzkum“
Vstupné zdarma!

Poselstvím muzea je seznamovat širokou veřejnost s historií a současností těžby a zpracováním českého granátu. Prohlubovat povědomí o tomto významném kulturním dědictví.
Těšíme se na vás v podzemních prostorách Pöttingovského paláce na Starém Městě v Praze.

MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ 2024

Téma – Muzea pro vzdělávání a výzkum
Letošní téma “Muzea pro vzdělávání a výzkum” podtrhuje klíčovou roli kulturních institucí při poskytování holistického vzdělávacího zážitku. Tento den usiluje o uvědomělejší, udržitelnější a inkluzivnější svět.
Muzea slouží jako dynamická vzdělávací centra, která podporují zvídavost, kreativitu a kritické myšlení. V roce 2024 oceňujeme jejich přínos k výzkumu a poskytování platformy pro zkoumání a šíření nových myšlenek. Od umění a historie až po vědu a techniku jsou muzea životně důležitými prostory, kde se vzdělávání a výzkum sbíhají a utvářejí naše chápání světa.
Mezinárodní den muzeí každoročně od roku 2020 podporuje soubor cílů z Cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. V roce 2024 se zaměříme na:
Cíl 4: Kvalitní vzdělávání – Zajistit inkluzivní a spravedlivé kvalitní vzdělávání a podporovat příležitosti k celoživotnímu učení pro všechny
Cíl 9: Průmysl, inovace a infrastruktura – Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a podporovat inovace.
Na IMD 2024 chceme vyzvat lidi, aby přehodnotili vzdělávání a představili si budoucnost, kde sdílení znalostí překonává bariéry, kde se inovace spojují s tradicí. Připojte se k nám 18. května a prozkoumejte bohatství znalostí, které muzea mohou nabídnout, a společně budujte informovanější a inkluzivnější svět!*

*Citace: The theme – Museums for Education and Research