EFANO – Moje nadhledy a podhledy

Zveme Vás na výstavu obrazů liberecké výtvarnice EFANO, která probíhá až do 20. dubna 2022 v prostorách Galerie Granát v Turnově.

Výtvarnice vystavující pod jménem EFANO kreslila a malovala od mládí podle vzoru svého otce.
Postupně nacházela v malbě zalíbení a nechala se inspirovat podněty, které vnímala stále intenzivněji.
Svoje schopnosti rozvíjela v kurzech pro kresbu a malbu, a studiem malby na Univerzitě třetího věku v Liberci.
V současnosti ve své tvorbě často střídá motivy i použité techniky. „Malování je objevování”, řekla EFANO.