Nový rok 2024

Děkujeme všem za projevenou důvěru v uplynulém roce. Zvláštní poděkování patří zaměstnancům družstva za jejich práci a podporu.

Do nového roku 2024 vám přejeme pevné zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Těšíme na další společnou spolupráci v roce 2024.